Polityka Prywatności

1.            POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.        Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest KATARZYNA STAŃCZAK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KABAK KATARZYNA STAŃCZAK (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. E. Ringelbluma 2/3, 01-410 Warszawa) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5272657082, REGON 363842901, adres poczty elektronicznej: kontakt@kabak.com.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.2.        Wszelkie Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane na podstawie i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3.        Administrator Sklepu internetowego KABAK.COM.PL dokłada wszelkich starań w celu ochrony dóbr osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że wszystkie zbierane dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla jasno określonych, zgodnych z prawem celów oraz, że nie są one poddawane dalszemu przetwarzaniu; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, jednak nie dłużej, niż jest to niezbędne do zrealizowania podanych celów przetwarzania.
1.4.        Wszelkie rozpoczynające się od wielkiej litery słowa i wyrażenia (np. Sklep Internetowy, czy Kupujący), należy rozumieć zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego, który jest dostępny pod adresem: http://kabak.com.pl/regulamin

2.            CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
2.1.        Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
2.1.1.     nawiązanie kontaktu z Kupującym, ukształtowanie treści. Celem zbierania danych jest także zmiana, wykonanie lub  w razie konieczności rozwiązanie stosunku umownego między Sprzedawcą i Klientem polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy KABAK.COM.PL lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
2.2.        Odbiorcy danych osobowych:
2.2.1.     W przypadku Klienta wybierającego w Sklepie Internetowym sposobu dostawy Przesyłką Pocztową, bądź Przesyłką Kurierską, Administrator podaje zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi w zakresie i czasie stanowiącym minimum niezbędne do poprawnego zrealizowania dostawy.
2.2.2.     W przypadku Klienta wybierającego w Sklepie Internetowym sposobu płatności kartą płatniczą, bądź płatności elektronicznej, Administrator podaje zebrane dane osobowe Klienta wybranej firmie obsługującej dany typ płatności w Sklepie internetowym w zakresie i czasie stanowiącym minimum niezbędne do poprawnego zrealizowania dostawy.
2.3.        Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:
-imię i nazwisko
-adres poczty elektronicznej
-numer telefonu kontaktowego
-adres do wysyłek podany przez Klienta
W wypadku Klientów, którzy jednocześnie nie są konsumentami, Administrator będzie przetwarzał dodatkowo nazwę oraz numer NIP firmy.
Wszystkie przetwarzane przez Administratora dane mają na celu poprawne zidentyfikowanie klienta podczas procesu obsługi.

2.4.       Dane osobowe podawane w procesie Zamówienia, o których mowa w pkt. 2.3, stanowi niezbędne minimum do poprawnej realizacji zamówień w ramach świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym, bądź zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Dokładny zakres niezbędnych danych osobowych jest każdorazowo wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.

3.            COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
3.1. Pliki Cookies, czyli potocznie ciasteczka, to informacje tekstowe wysyłane przez serwery i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego Sklep Internetowy kabak.com.pl. W zależności od urządzenia, z którego korzystasz, dane te mogą zapisać się na dysku twardym komputera, lub na karcie pamięci w telefonie.  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Cookies, odwiedź jedną ze stron internetowych poświęconej tej tematyce – np. http://pl.wikipedia.org/wiki/ciasteczko.
3.2.     Podczas obecności Klienta w Sklepie Internetowym, Sprzedawca przetwarza część danych zawartych w Plikach Cookies. Robi to w następujących celach:
3.2.1.  Dzięki Cookies Sprzedawca może identyfikować klienta, jako zalogowanego w Sklepie internetowym. Dzięki temu Kupujący widzi, że jest zalogowany.
3.2.2.   Dzięki Cookies możliwe jest także zapamiętywanie Produktów dodanych do koszyka po opuszczeniu strony i ponownym powrocie na nią.
3.2.3.   Dzięki Cookies możliwe jest  zapamiętywanie danych podanych w Formularzu Zamówienia, czy danych logowania do Sklepu Internetowego.
3.2.4.   W celu  dopasowania treści podstron Sklepu Internetowego do raz podanych preferencji klienta (dotyczących  zawartości strony Sklepu Internetowego)  oraz indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz w celu optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
3.2.5.    W celu sporządzania w pełni ANONIMOWYCH statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego mających na celu usprawnienie działalności Sklepu – z wyłączeniem personalnej identyfikacji usługobiorcy.
3.3.     Przy domyślnych ustawieniach przeglądarek internetowych, które są dostępne na rynku, pliki Cookies są domyślnie zapisywane. Każdy użytkownik ma możliwośc częściowo, lub całościowo ograniczyć możliwość zapisywania plików Cookies na swoim komputerze. W wypadku całkowitego wyłączenia obsługiwania plików Cookies może okazać się, że Sklep Internetowy nie działa poprawnie i niemożliwym jest kompletne przejście drogi Zamówienia w Formularzu Zamówienia.
3.4.      Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej, to z punktu widzenia przepisów jedna z metod wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy i Administratora, plików Cookies.
3.5.      Poniżej podajemy linki do szczegółowych informacji na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w działach pomocy poszczególnych, najpopularniejszych wyszukiwarek:
•             w przeglądarce Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
•             w przeglądarce Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
•             w przęglądarce Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/278835
•             w przeglądarce Opera
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
•             w przeglądarce Safari
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
3.6.        Usługodawca również przetwarza zanonimizowane dane niezbędne do bieżącej eksploatacji (są to tak zwane logi, czyli adres IP i domena) do generowania statystyk, dzięki którym Usługodawca może sprawnie zarządzać Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter ogólny i anonimowy, czyli nie zawierają żadnych cech, które mogłyby pozwolić na identyfikacje osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim. Ich działanie ma na celu poznanie ogólnych trendów panujących wśród Klientów. Dzięki temu Sklep Internetowy może dbać o atrakcyjność treści.

4.            PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
4.1.      Podawanie wszelkich danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak wstrzymanie się od podania części danych wskazanych w Regulaminie (niezbędnych do poprawnego zrealizowania Zamówienia) skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane te są każdorazowo wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
4.2.        Podstawa do przetwarzania danych osobowych Klienta, to konieczność realizacji umowy, w której Klient staje się stroną na własne żądanie lub w przypadku jego żądania przed zawarciem umowy.

5.            PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
5.1.       Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania w razie potrzeby.
5.2.      Każdej osobie, której dane znajdują się w bazie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, której jej dotyczą i które są zawarte w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza:
-żądanie uzupełnienia/uaktualnienia/sprostowania danych osobowych
-czasowe, lub stałe wstrzymanie przetwarzania danych
-usunięcie danych osobowych w przypadkach:
danych niekompletnych, nieaktualnych, nieprawdziwych, bądź zebranych z naruszeniem ustawy, lub danych zbędnych na chwilę obecną do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.3.        W celu realizacji uprawnień wynikających z Polityki Cookies, możesz korzystać z opcji swojego Konta (możesz edytować dane) lub przesyłając stosowną informację pocztą elektroniczną na adres: kontakt@kabak.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.

6.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.       Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego można spotkać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zwraca uwagę, że po wejściu na inne strony, niż www.kabak.com.pl wraz z subdomenami, warto zapoznać się z polityką prywatności poszczególnych portali. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Sklepu Internetowego www.kabak.com.pl
6.2.      Administrator dokłada wszelkich starań i stosuje środki techniczne oraz organizacyjne, które mają zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych – odpowiednią do skali zagrożeń oraz kategorii poszczególnych danych objętych ochroną. Głównym celem Administratora jest zabezpieczenie danych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich oraz przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem.
6.3.     Usługodawca dba o odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych przed osobami uprawnionymi. Robi to poprzez odpowiednie środki techniczne:
6.3.1.     Zbiór danych jest zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem. 6.3.2.     Dostęp do Konta użytkownika jest możliwy wyłącznie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

KABAK LOGO